Điều khoản sử dụng

Chính sách Quyền Riêng Tư của VSBG

Chào mừng bạn đến với VSBG - nơi kết nối giữa người hâm mộ và idol! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tạo ra một môi trường an toàn, trung thực và đáng tin cậy cho tất cả người dùng của chúng tôi. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng VSBG. Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo chính sách này.

Thông Tin Thu Thập

Khi bạn sử dụng ứng dụng VSBG, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm:

  • Thông tin đăng ký: Bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu và thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp khi tạo tài khoản VSBG.
  • Thông tin hồ sơ: Bao gồm hình ảnh, sở thích, sở thích nghệ sĩ và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chia sẻ trên trang cá nhân của mình trên VSBG.
  • Thông tin giao dịch: Khi bạn mua hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ trên VSBG, chúng tôi có thể thu thập thông tin thanh toán và giao dịch.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên VSBG và cung cấp nội dung và quảng cáo cá nhân hóa.
  • Liên lạc với bạn về tài khoản của bạn và cung cấp thông tin khác liên quan đến dịch vụ.
  • Phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi gian lận, lạm dụng và bất hợp pháp trên nền tảng của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

  • Với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động của ứng dụng, bao gồm cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý thanh toán và phân tích dữ liệu.
  • Khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của VSBG, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: privacy@vsbgapp.com.